TIETOJEN TOIMITTAMISTA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Näissä säännöissä määritellään menettely, jota sovelletaan tietojen toimittamiseen No More Ransom -internetsivustolle (jäljempänä 'sivusto').

HUOM! Lue huolellisesti näissä säännöissä asetetut ehdot, ennen kuin lataat tietoja sivustolle. Mikäli et hyväksy kaikkia ehtoja, sinun ei tule ladata tietoja sivustolle.

Sivuston tarkoituksena on skannata saastuneita tiedostoja sen selvittämiseksi, minkä kiristyshaittaohjelman kohteeksi olet joutunut, ja löytyykö salauksen purkuun ratkaisua. Tätä tarkoitusta varten voit ladata sivustolla tiedostoja sivuston palvelimille skannattaviksi ja asiantuntijoiden analysoitaviksi.

Sivuston tarkoituksena on skannata saastuneita tiedostoja sen selvittämiseksi, minkä kiristyshaittaohjelman kohteeksi olet joutunut, ja löytyykö salauksen purkuun ratkaisua. Tätä tarkoitusta varten voit ladata sivustolla tiedostoja sivuston palvelimille skannattaviksi ja asiantuntijoiden analysoitaviksi.

Tiedot lähetetään sivustolle suojattua kanavaa pitkin.

Sivustoa ei saa käyttää uhkien paljastamiseen, estämiseen tai poistamiseen tarkoitettujen tietojen tai koodien luomiseen eikä haittaohjelmien luomiseen.

Sivuston toimintaa ei saa häiritä eikä sivuston palveluja saa käyttää sivuston käyttöliittymän ulkopuolelta (hyödyntämällä dokumentoimattomia piirteitä). Sivuston käytössä on noudatettava laissa asetettuja vaatimuksia, mukaan lukien vientiä ja jälleenvientiä koskevia määräyksiä.