Tīmekļa vietnes juridiskā informācija

Šī tīmekļa vietne un tās saturs tika izveidots, kopīgi sadarbojoties vairākām pusēm. Tā sniedz informāciju plašākai sabiedrībai un, jo īpaši, izspiedējvīrusa upuriem. Tas darbojas kā interfeiss starp cietušajiem un rīku nodrošinātājiem, kas piedāvā atbloķēt un/vai atšifrēt cietušā datnes. Taču jums ir jāzina, ka: