Zasady dotyczące udostępniania danych

Poniższe zasady określają procedurę udostępniania danych na portalu "No More Ransom" (dalej "Portal").

UWAGA! Przed przesłaniem jakichkolwiek danych na Portal, przeczytaj uważnie warunki wynikające z poniższych zasad. Jeśli nie akceptujesz wszystkich wymienionych warunków, nie powinieneś przesyłać danych w ramach Portalu.

Portal został stworzony do skanowania zainfekowanych plików, aby określić typ złośliwego oprogramowania ransomware, który wykorzystano do ataku. Pozwala to zweryfikować czy dostępne jest rozwiązanie umożliwiające odszyfrowanie danych. W tym celu Portal pozwala na przesyłanie plików na serwery Portalu, aby wykonać skanowanie i pozwolić ekspertom na przeanalizowanie plików pod kątem określenia rodziny ransomware.

Przesyłając obiekt do skanowania, potwierdzasz, że jesteś prawnym właścicielem przesyłanego obiektu, a obiekt nie jest poufny oraz nie zawiera poufnych informacji. Przekazując obiekt do przeskanowania (dokonując przesłania), nadajesz prawa właścicielowi strony do niewyłącznego i nieograniczonego kopiowania, przechowywania i usuwania przesłanego obiektu w celu dokonania skanu. Przesyłany obiekt nie jest rozpakowywany ani odblokowywany, dopóki skanowanie nie zostanie zakończone. Wyniki skanowania są wyświetlane na stronie Portalu po zakończonym skanowaniu. Obiekt jest usuwany z serwerów Portalu natychmiast po zakończeniu skanowania.

Dane przesyłane są do Portalu za pośrednictwem bezpiecznego połączenia.

Zabronione jest wykorzystywanie Portalu do tworzenia danych lub kodu w celu wykrywania, blokowania lub usuwania zagrożeń, lub do tworzenia złośliwych danych bądź kodu.

Zabronione jest zakłócanie działania Portalu lub uzyskiwanie dostępu do usług oferowanych przez Portal z pominięciem standardowego interfejsu (wykorzystując nieudokumentowane funkcjonalności). Wykorzystywanie strony musi być zgodne z wymogami prawnymi, uwzględniając odpowiednie akty prawne i przepisy dotyczące rozpowszechniania lub ponownego rozpowszechniania.