ПРАВИЛА ЩОДО НАДАННЯ ДАНИХ

Ці правила визначають порядок надання інформації веб-сайту «No more ransom», що далі зветься “Веб-сайт”.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Перш ніж завантажити на Веб-сайт будь-які дані, уважно розгляньте умови, викладені в цих правилах. Якщо ви не приймаєте всіх умов, вам не слід завантажувати дані на Веб-сайт.

Веб-сайт призначений для сканування заражених файлів для визначення виду вимагацького ПЗ, що було використане для атаки на вас. Це уможливить перевірку того, чи існує рішення з розшифрування. З цією метою Веб-сайт надає вам можливість завантажити файли на його сервери, щоб здійснити сканування та надати фахівцям можливість проаналізувати файли для визначення виду вимагацького ПЗ.

Завантажуючи об’єкт для сканування, ви підтверджуєте, що ви є законним власником об’єкта, який завантажується, і що цей об’єкт не є конфіденційним та не містить конфіденційної інформації. Надаючи об’єкт для сканування (здійснюючи завантаження), ви надаєте власникові Веб-сайту невиключне й не пов’язане з відшкодуванням право копіювати, зберігати та видаляти завантажений об’єкт з метою сканування. Після завершення сканування завантажений об’єкт не розпаковується й не розблоковується. Результати сканування демонструються на сторінці Веб-сайту. Завантажений об’єкт видаляється з серверів Веб-сайту негайно після завершення сканування.

Дані пересилаються на Веб-сайт захищеним каналом.

Використання Веб-сайту для створення даних чи коду, призначених для виявлення, блокування чи знешкодження загроз або створення шкідливих даних чи коду, заборонено.

Втручання у функціонування Веб-сайту або отримання доступу до служб Веб-сайту в обхід стандартного інтерфейсу (з використанням не документованих можливостей) заборонено. Використання Веб-сайту повинно відповідати правовим вимогам, зокрема, застосовним регулятивним актам та правилам щодо експорту та реекспорту.