Anmeld it-kriminalitet

Hvis du er blevet et offer for ransomware, så klik på linket herover for at blive ledt til den hjemmeside i dit hjemland, hvor du kan anmelde forholdet. Anmeldelsesprocesserne er forskellige i de forskellige lande. I de lande hvor der ikke findes en online mulighed, bør du henvende dig til det lokale politi for at indgive en klage.