Voorwaarden voor gegevensverstrekking

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het proces van informatieverstrekking aan de website ‘No More Ransom’ (hierna: de ‘Website’)

LET OP! Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u gegevens uploadt naar de Website. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, uploadt dan geen gegevens naar de Website.

Deze Website is ontworpen om geïnfecteerde bestanden te scannen en zo te kunnen vaststellen met welk type ransomware uw systeem is geïnfecteerd en of er een oplossing beschikbaar is. Hiervoor stelt de Website u in staat om bestanden te uploaden naar de webservers zodat scans uitgevoerd kunnen worden en experts de gegevens kunnen analyseren om het type ransomware te kunnen vaststellen.

Door een bestand te uploaden om het te laten scannen, bevestigt u dat u de rechtmatige eigenaar van het geüploade bestand bent, dat het bestand niet vertrouwelijk is en dat het geen vertrouwelijke informatie bevat. Door het aanleveren van een bestand om het te laten scannen (een upload uitvoeren), verleent u de website gratis het niet-exclusieve recht om het geüploade bestand te kopiëren, op te slaan en te verwijderen ten behoeve van het scannen. Het bestand wordt niet uitgepakt of ontsleuteld nadat de scan is voltooid. Het resultaat van de scan wordt na voltooiing getoond op de Website. Het geüploade bestand zal onmiddellijk na voltooiing van de scan van de webservers verwijderd worden.

De gegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd naar de Website.

Het is niet toegestaan om de Website te gebruiken om gegevens of code te creëren die bedoeld zijn om bedreigingen te blokkeren, detecteren of onschadelijk te maken, of om kwaadaardige gegevens of code te creëren.

Het veroorzaken van een storing in de werking van de Website of het toegang verschaffen tot de diensten van de Website door de standaard-interface te omzeilen (door gebruik te maken van niet-gedocumenteerde functies) is niet toegestaan. Het gebruik van de Website dient te gebeuren conform de wettelijke vereisten, inclusief van toepassing zijnde regels en regelgeving met betrekking tot uitvoer en wederuitvoer.