Regeling voor de dataverstrekking

De voorwaarden beschrijven de procedure van het verstrekken van informatie aan de website “No more ransom” (verder te noemen “Website”).

LET OP! Voordat u data naar de Website upload leest u dan zorgvuldig de voorwaarden door. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden dient u geen gegevens naar de Website te uploaden.

De Website is ontworpen om geïnfecteerde bestanden te scannen om zo te kunnen vaststellen met welk type ransomware u bent geïnfecteerd en te controleren of er een oplossing beschikbaar is. Hiervoor stelt de Website u in staat om bestanden te uploaden naar de webservers zodat scans uitgevoerd kunnen worden en experts de data kunnen analyseren om vervolgens het type ransomware te kunnen vaststellen.

Door een object te uploaden bevestigt u dat u de rechtmatige eigenaar van het geüploade object bent, dat het object niet vertrouwelijk is en geen vertrouwelijke informatie bevat. Door het aanleveren van een object voor het scannen (uitvoering van een upload) geeft u de website onvoorwaardelijke toestemming om het geüploade object te kopiëren, op te slaan en te verwijderen ten behoeve van het scannen. Het object wordt niet uitgepakt of gedeblokkeerd nadat de scan is voltooid. Het resultaat van de scan wordt na voltooiing getoond op de Website. Het geüploade object zal onmiddellijk na een voltooide scan van de webservers verwijderd worden.

De gegevens worden verstuurd over een beveiligde verbinding.

Het gebruik van de Website om data of code te creëren, die bedoeld is om een bedreiging te blokkeren of te detecteren, of om schadelijke data of code te creëren is verboden.

Het veroorzaken van een storing in de werking van de Website of het toegang verschaffen tot de diensten van de Website door de standaard interface te omzeilen (door gebruik te maken van niet-gedocumenteerde functies) is niet toegestaan. Het gebruik van de Website dient in overeenstemming te gebeuren met wettelijke vereisten, inclusief van toepassing zijnde regelgeving en de regels met betrekking tot de uitvoer en de wederuitvoer.