O projektu

Právo vymáhající orgány a IT bezpečnostní společnosti spojily své síly, aby narušily obchody v oblasti kybernetické kriminality spojené s ransomwarem.

Webová stránka "No More Ransom" je iniciativou Národního centra pro boj s informační kriminalitou Nizozemské policie, Evropského centra pro boj proti kybernetické kriminalitě při evropské agentuře EUROPOL, Kaspersky a McAfee, s cílem pomoci obětem ransomwaru získat zpět jejich zašifrovaná data bez nutnosti platit výkupné zločincům.

Protože je mnohem jednodušší vyhnout se napadení, než řešit situaci až v okamžiku, kdy je systém již napaden, obsahuje projekt také vzdělávací prvek zaměřený na uživatele s cílem informovat o způsobech, jakými škodlivý software typu ransomware funguje a jaká mohou být přijata předběžná opatření zabraňující infikování systému. Čím více subjektů bude podporovat tento projekt, tím lepšího výsledku bude dosaženo. Iniciativa je otevřena i dalším veřejným a privátním subjektům.