Partneři

Portál No More Ransom byl spuštěn v červenci 2016 čtyřmi zakládajícími partnery:

Tohoto bylo dosaženo díky velkorysosti následujících partnerů, kteří souhlasili s umístěním tohoto zdroje:

Od spuštění webové stránky jsme přizvali následující spolupracující partnery, kteří přispěli k vývoji nových unikátních dešifrovacích nástrojů a klíčů:

Přizvali jsme také množství podporujících partnerů, kteří laskavě nabídli svůj čas a zdroje k propagaci projektu No More Ransom na národní i mezinárodní úrovni:

EU agentury:

Právo vymáhající organizace:

Subjekty veřejného a privátního sektoru: