Pravidla pro poskytování dat

Pravidla vymezují postup při poskytování informací webové stránce "No more ransom" (dále jen "web").

VEZMĚTE NA VĚDOMÍ! Před nahráním jakýchkoliv dat na web si pozorně prohlédněte podmínky uvedené v těchto pravidlech. Pokud nesouhlasíte se všemi uvedenými podmínkami, neměli byste nahrávat data na web.

Web je navržen k analýze napadených souborů za účelem rozpoznání typu ransomware, kterým jste byli napadeni. Tento postup nám umožní prověřit, zda existuje dostupné řešení. Za tímto účelem umožňuje web nahrávat soubory na webové servery a dovolí je odborníkům zanalyzovat k určení typu ransomware.

Nahráním souborů k analýze potvrzujete, že jste jejich právoplatným majitelem a že soubory a jejich obsah nemají charakter utajovaných skutečností. Poskytnutím dat k analýze (jejich nahráním na web) udělujete majiteli webu právo k pořizování kopií, uložení a vymazání dat poskytnutých za účelem jejich zkoumání. Udělení tohoto oprávnění nemůže být žádným způsobem kompenzováno. Nejedná se o poskytnutí exklusivního práva k nakládání s poskytnutými daty. Nahrané soubory nejsou po provedené analýze rozbalovány a dešifrovány. Po provedeném zkoumání budou výsledky zobrazeny na webu. Nahrané soubory jsou z webu odstraněny okamžitě po dokončení analýzy.

Data jsou přenášena na web prostřednictvím zabezpečeného komunikačního spojení.

Využití webu za účelem vytvoření dat nebo kódu navrženého pro detekování, blokaci nebo odstranění hrozeb, popř. k vytvoření škodlivého softwaru nebo kódu, je zakázáno.

Je zakázáno zasahovat do provozu webové stránky nebo získávat přístup k službám webových stránek tím, že obcházíte standardní rozhraní (využíváním neregistrovaných funkcí). Používání webových stránek musí splňovat právní požadavky, včetně platných právních předpisů a pravidel týkajících se exportu a reexportu.