ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ο ιστότοπος No More Ransom ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούλιο του 2016 από τέσσερις ιδρυτές - εταίρους:

Αυτό έγινε χάρη στη γενναιοδωρία των ακόλουθων συνεργατών που συμφώνησαν να φιλοξενήσουν το σύστημα:

Από την έναρξη λειτουργίας του ιστοτόπου, καλωσορίσαμε τους ακόλουθους Συνεργαζόμενους Συνεργάτες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη νέων μοναδικών εργαλείων αποκρυπτογράφησης και κλειδιών αποκρυπτογράφησης:

Καλωσορίσαμε επίσης ορισμένους Υποστηρικτικούς Συνεργάτες που ευγενικά διαθέτουν χρόνο και πόρους για να βοηθήσουν στην προώθηση του No More Ransom σε εθνικό και διεθνές επίπεδο:

Οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Αρχές Επιβολής του Νόμου:

Interpol
GCCPOL
CIB
Estonia
Guardia Civil
Policia
Polizia di Stato
Cyprus
New Zealand police
Polícia Judiciária
Scotland Police
Polisen

Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς: