Συνεργάτες

Ο ιστότοπος No More Ransom ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούλιο του 2016 από τέσσερις Ιδρυτές - Εταίρους:

Αυτό επετεύχθη χάρη στη γενναιοδωρία των ακόλουθων εταίρων που συμφώνησαν να φιλοξενήσουν το σύστημα:

Από την έναρξη λειτουργίας του ιστοτόπου, καλωσορίσαμε τους ακόλουθους Συνεργαζόμενους Εταίρους που συνέβαλαν στην ανάπτυξη νέων μοναδικών εργαλείων αποκρυπτογράφησης και κλειδιών αποκρυπτογράφησης:

Καλωσορίσαμε επίσης ορισμένους Υποστηρικτικούς Εταίρους που ευγενικά διαθέτουν χρόνο και πόρους για να βοηθήσουν στην προώθηση του No More Ransom σε εθνικό και διεθνές επίπεδο:

Οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Αρχές Επιβολής του Νόμου:

Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς: