Καταγγείλτε ένα έγκλημα

Αν έχετε πέσει θύμα λυτρισμικού, κάντε κλικ σε έναν από τους ακόλουθους συνδέσμους για να οδηγηθείτε στον ιστότοπο για καταγγελίες του Κράτους σας. Οι μηχανισμοί αναφοράς - καταγγελίας δεν είναι ίδιοι σε όλα τα Κράτη. Αν για τη χώρα σας δεν διατίθεται διαδικτυακός μηχανισμός αναφοράς - καταγγελίας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας σας.