ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ο κανονισμός ορίζει τη διαδικασία παροχής πληροφοριών στον ιστότοπο "No more ransom" (περαιτέρω "Ιστότοπος").

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν μεταφορτώσετε δεδομένα στον Ιστότοπο, ελέγξτε προσεκτικά τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Εάν δεν αποδέχεστε όλες τις προϋποθέσεις, δεν πρέπει να μεταφορτώσετε δεδομένα στον Ιστότοπο.

Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να σαρώνει μολυσμένα αρχεία προκειμένου να καθορίσει τον τύπο του λυτρισμικού το οποίο σας επηρέασε. Αυτό θα επιτρέψει έναν έλεγχο σχετικά με το αν υπάρχει διαθέσιμη λύση. Για το σκοπό αυτό, ο Ιστότοπος σάς επιτρέπει να ανεβάζετε αρχεία σε εξυπηρετητές του Ιστοτόπου για την πραγματοποίηση σαρώσεων και ακολούθως ειδικοί να τις αναλύουν, προκειμένου να καθορίσουν τον τύπο του λυτρισμικού.

Μεταφορτώνοντας ένα αντικείμενο για σάρωση, επιβεβαιώνετε ότι είστε ο νόμιμος κάτοχος του μεταφορτωμένου αντικειμένου και ότι το αντικείμενο δεν είναι εμπιστευτικό και δεν περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες. Παρουσιάζοντας ένα αντικείμενο για σάρωση (πραγματοποιώντας μια μεταφόρτωση), παραχωρείτε στον κάτοχο του Ιστοτόπου ένα μη αποκλειστικό και μη αποζημιώσιμο δικαίωμα αντιγραφής, αποθήκευσης και διαγραφής του μεταφορτωμένου αντικειμένου για σκοπούς σάρωσης. Το φορτωμένο αντικείμενο δεν αποσυσκευάζεται ή δεν ξεκλειδώνεται μετά την ολοκλήρωση της σάρωσης. Τα αποτελέσματα της σάρωσης εμφανίζονται στη σελίδα του Ιστοτόπου για ολοκλήρωση της σάρωσης. Το φορτωμένο αντικείμενο διαγράφεται από τους εξυπηρετητές του Ιστοτόπου αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση.

Τα δεδομένα αποστέλλονται στον Ιστότοπο μέσω ασφαλούς καναλιού.

Η χρήση του Ιστότοπου για τη δημιουργία δεδομένων ή κώδικα που έχει σχεδιαστεί για τον εντοπισμό, τον αποκλεισμό ή την εξάλειψη απειλών ή για τη δημιουργία κακόβουλων δεδομένων ή κώδικα απαγορεύεται.

Η παρεμπόδιση της λειτουργίας του Ιστοτόπου ή η πρόσβαση στις υπηρεσίες του Ιστοτόπου παρακάμπτοντας την τυποποιημένη διεπαφή (χρησιμοποιώντας αντικανονικά χαρακτηριστικά) απαγορεύεται. Η χρήση του Ιστότοπου πρέπει να συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων κανονιστικών πράξεων και των κανόνων σχετικά με την εξαγωγή και την επανεξαγωγή.