שיתופי פעולה

פורטל "No More Ransom" הושק ביולי 2016 ע"י ארבעה שותפים מייסדים:

הפרויקט קם הודות לנדיבותם של השותפים המלווים שהסכימו לארח אתר זה:

מאז השקת האתר קידמנו בברכת שותפים עמיתים שתרמו לפיתוח כלי פיענוח ייחודיים ומפתחות הצפנה:

בנוסף, קידמנו בברכה מספר שותפים תומכים המעניקים מזמנם ומשאביהם לקידום אתר No More Ransom ברמה הארצית והבינלאומית:

סוכנויות אירופאיות:

גורמי אכיפה:

גורמים ציבוריים ופרטיים: