כלים לפתיחת הצפנות

ח ש ו ב ! לפני השימוש בכלי פענוח ההצפנות, קראו היטב את המדריך למשתמש. שימו לב שהסרתם את קובץ תוכנת הכופרה ממכשירכם לפני התחלת השימוש, שכן, אי הסרת קובץ הנוזקה תגרום להפעלתו מחדש ולהצפנה ונעילה חוזרת של הקבצים. כל תוכנת אנטי-וירוס מוכרת ומהימנה יכולה לסייע לכם בהסרת תוכנת הכופרה.