הגבלת אחריות לשימוש באתר

אתר זה ותוכנו הוקמו במשותף על ידי מספר גורמים שותפים. האתר ככלל מספק מידע בנושא תוכנות כופרה לציבור הרחב, ולקורבנות בפרט. הוא מספק ממשק בין קורבנות תוכנות הכופרה לאתרים של חברות המספקות כלים ופתרונות לשם פתיחה או תיקון של קבצים שנפגעו. עליך לדעת את הדברים הבאים: