תנאי השימוש במידע

התנאים באים להסדיר את השימוש במידע שסופק לאתר "nomoreransome" (להלן: "האתר").

שימו לב! לפני כל העלאת מידע לאתר, יש לקרוא היטב את תנאי השימוש המפורטים להלן. אם אינכם מקבלים את כל התנאים, עליכם להימנע מהעלאת המידע לאתר.

האתר מתוכנן לסרוק קבצים נגועים על מנת לקבוע את סוג תוכנת הכופרה באמצעותה הוצפנו הקבצים במכשירכם, ולאתר את הכלים הנדרשים לפענוח ההצפנה, ככל שהללו קיימים. הקבצים המועלים לשרת האתר יסרקו ויבחנו על ידי מומחים על מנת לאבחן את סוג תוכנת הכופרה.

בהעלאת קובץ לסריקה, אתם בפועל מאשרים כי אתם בעליו החוקיים של הקובץ שהעלאתם, שהקובץ אינו חסוי או מכיל מידע חסוי. הסריקה אינה מפענחת את הצפנתו של הקובץ. תוצאות הסריקה יוצגו בעמוד האתר המיועד לעניין זה. הקובץ שהועלה לאתר יימחק משרתי האתר מיד עם השלמת הסריקה.

העלאת המידע לאתר מבוצעת בתקשורת מאובטחת.

שימוש באתר לבניית נתונים או קוד שמטרתו זיהוי, פתיחה, הסרת האיום או יצירת קוד זדוני, אסור.

שיבוש או התערבות בפעולת האתר או רכישת גישה לשירותי האתר על ידי עקיפת הממשק הסטנדרטי – אסורים. השימוש באתר כפוף להוראות כל דין.