ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Jelen Szabályzat a „No more ransom” (magyarul: „Soha több zsarolás”) nevű weboldalszolgáltató (a továbbiakban: Weboldal) részére átadott adatok kezelési módját határozza meg.

FIGYELEM! Mielőtt bármilyen adatot feltölt a Weboldalra, alaposan olvassa el a Szabályzat rendelkezéseit. Amennyiben nem tud minden rendelkezést és feltételt elfogadni, ne töltsön fel semmilyen adatot a Weboldalra.

A Weboldal célja a szolgáltatásait igénybe vevő látogatót áldozatává tevő zsarolóvírus azonosítása a fertőzött fájlok vizsgálatán keresztül. Ezalapján a Weboldal ellenőrizni tudja, hogy van-e megoldás az adott zsarolóvírusra. A fenti célból a Weboldal lehetővé teszi a látogatók számára fájlok feltöltését a hozzá kapcsolódó szerverekre, hogy a zsarolóvírus azonosításához automatikus és szakértői elemzéseknek vethessük alá a feltöltött fájlokat.

A fájlok vizsgálatra való feltöltésének aktusával a feltöltő kijelenti és igazolja, hogy a feltöltött fájlok és tartalmuk jogos tulajdonosa, továbbá hogy a feltöltött fájlok nem tartalmaznak bizalmas, titkos információkat. A fájlok vizsgálatra való átadásával (feltöltésével) a feltöltő nem kizárólagos, ellentételezési igény nélküli jogot biztosít a Weboldal tulajdonosának, hogy a fájlokat vizsgálati célból lemásolja, tárolja és törölje. A zárolt vagy titkosított fájlok nem válnak használhatóvá az elemzést követően, visszafejtésük az ellenőrzés során nem történik meg. A vizsgálati eredmények a Weboldal e célra szolgáló oldalán tekinthetők meg. A vizsgált fájlokat a vizsgálatot követően azonnal törli a Weboldal a szervereiről.

Az adatok biztonságos kommunikációs csatornán keresztül jutnak el a Weboldalhoz.

A Weboldalt tilos fenyegetések és kártevők észlelésére, blokkolására és mentesítésére szolgáló adatok és kódok előállítására, illetve kártevőadatok és kártevőkódok előállítására használni.

Tilos megzavarni a Weboldal működését, továbbá tilos a Weboldalt elérni és szolgáltatásait igénybe venni a standard felülete megkerülésével (nem dokumentált módokon). A Weboldal csak akkor és úgy használható, ha és ahogy a használat ténye megfelel a hatályos jogszabályoknak, beleértve az exportálási és újrakiviteli szabályozásokat is.