Om prosjektet

Politimyndigheter og IT-sikkerhetsbedrifter har gått sammen for å stikke kjepper i hjulene til kriminelle som benytter løsepengevirus.

No More Ransom-nettsiden er et initiativ av det nederlandske politiets National High Crime Tech Unit, Europols European Cybercrime Centre, Kaspersky og McAfee med mål om å hjelpe de som har blitt offer for løsepengevirus.

Ettersom det er mye lettere å unngå trusselen, enn å bekjempe den etter at systemet er infisert, arbeider prosjektet også med å spre informasjon om hvordan løsepengevirus fungerer og hvilke steg man kan ta for å forhindre infeksjon. Jo flere partnere som blir med i prosjektet, jo bedre blir resultatet. Dette initiativet er åpent for både offentlige og private aktører.