Ansvarsfraskrivelse

Denne nettsiden og dens innhold er utviklet av flere parter. Nettsiden gir informasjon rettet mot allmennheten, og spesielt offer for løsepengevirus. Den skal være et knutepunkt mellom offer og tilbydere av verktøy og løsninger, som kan hjelpe dem som er rammet av løsepengevirus med å få sine filer tilbake. Du trenger å vite at: