Om løsepengevirus

De mest relevante spørsmålene om løsepengevirus og No More Ransom-prosjektet.