Projektist

Politsei ja IT-turbe ettevõtted on ühendanud jõud, et takistada küberkriminaalide lunavara äri.

“No More Ransom” veebileht on Hollandi politsei Riikliku kõrgtehnoloogilise kuritegevuse üksuse, Europoli Euroopa küberkuritegude keskuse, Kaspersky ning Intel Security initsiatiiv, mille eesmärk on aidata lunavara ohvreid oma andmete taastamisel ilma selleta, et nad peaks maksma kurjategijatele.

Kuna ohtu on palju lihtsam vältida, kui selle vastu võidelda siis, kui süsteem on juba nakatunud, on käesoleva projekti eesmärgiks kasutajatele õpetada, kuidas lunavara töötab ning milliseid ennetusmeetmeid tuleks kasutada, et vältida ohvriks langemist. Mida rohkem osapooli käesolevat projekti toetab, seda paremaid tulemusi me saavutame. Projekt on avatud osalemiseks ka teistele, nii avalikule kui ka erasektorile.