Partnerid

No More Ransom portaal käivitatid 2016 aasta juulis järgmiste partnerite poolt:

See sai võimalikuks tänu allolevate partnerite lahkusele, kes olid valmis veebilehte majutama:

Alates veebilehe käivitamisest, oleme me võtnud vastu järgmised partnerid, kes on panustanud uute dekrüpteerimistööriistade väljatöötamisse ning dekrüpteerimisvõtmetega:

Oleme samuti võtnud vastu toetavaid partnereid, kes on panustanud oma aega ning resursse, et propageerida No More Ransom’it rahvuslikul ning rahvusvahelisel tasandil:

EU agencies:

Law enforcement agencies:

Interpol
GCCPOL
CIB
Estonia
Guardia Civil
Policia
Polizia di Stato
Cyprus
Polícia Judiciária
Polisen
Scotland Police
New Zealand police

Public and private entities: