Veebilehe märkused

Käesolev veebileht ja selle sisu on loodud mitme osapoole koostöös. Veebileht pakub avalikkusele, täpsemalt ohvritele, informatsiooni lunavara kohta. Veebileht pakub liidest ohvrite ning lahtiblokeerimise ja/või dekrüpteerimise tööriistade loojate vahel. Sa pead teadma, et: