O projekte

Orgány presadzovania práva a IT bezpečnostné spoločnosti spojili svoje sily, aby narušili obchody v oblasti kybernetickej kriminality spojené s ransomwarom.

Webová stránka “No More Ransom” je iniciatívou Národnej jednotky holandskej polície pre High Tech kriminalitu, Európskeho centra pre boj proti kybernetickej kriminalite Europolu a spoločností Kaspersky a McAfee, ktorej cieľom je pomôcť obetiam ransomwaru získať ich zašifrované dáta späť bez nutnosti platiť zločincom.

Pretože je oveľa jednoduchšie vyhnúť sa hrozbe, ako proti nej bojovať až v okamihu, keď už dôjde k napadnutiu systému, cieľom projektu je tiež poučiť používateľov o tom, ako ransomware funguje a aké protiopatrenia je možné prijať, aby sa účinne zabránilo infekcii. Čím viac subjektov bude podporovať tento projekt, tým lepšie môžu byť výsledky.Táto iniciatíva je otvorená pre ďalšie verejné a súkromné subjekty.