O projekte

Orgány presadzovania práva a IT bezpečnostné spoločnosti spojili svoje sily, aby narušili obchody v oblasti kybernetickej kriminality spojené s ransomwarom.

Webová stránka “No More Ransom” je iniciatívou Národnej jednotky holandskej polície pre High Tech kriminalitu, Európskeho centra pre boj proti počítačovej kriminalite Europolu, Kaspersky a McAfee, s cieľom pomôcť obetiam ransomwaru získať späť ich zašifrované dáta bez nutnosti platiť zločincom.

Keďže je oveľa jednoduchšie vyhnúť sa napadnutiu, ako riešiť situáciu až v okamžiku, keď je už systém napadnutý, projekt sa tiež zameriava na vzdelávanie používateľov o tom, ako ransomware funguje a aké protiopatrenia je možné prijať, aby sa účinne zabránilo infekcii. Čím viac subjektov bude podporovať tento projekt, tým lepších výsledkov môže byť dosiahnuté. Táto iniciatíva je otvorená pre ďalšie verejné a súkromné subjekty.