Partneri

Portál No More Ransom bol spustený v júli 2016 štyrmi zakladajúcimi partnermi:

Tohto bolo dosiahnuté vďaka veľkorysosti nasledovných partnerov, ktorí súhlasili s umiestnením tohto zdroja:

Od spustenia webovej stránky sme prizvali nasledujúcich asociovaných partnerov, ktorí prispeli k vývoju nových unikátnych dešifrovacích nástrojov a kľúčov:

Prizvali sme tiež mnoho podporujúcich partnerov, ktorí láskavo ponúkli svoj čas a zdroje na propagáciu projektu No More Ransom na národnej a medzinárodnej úrovni:

Agentúry EÚ::

Orgány presadzovania práva::

Interpol
GCCPOL
CIB
Cyprus
Estonia
New Zealand police
Polícia Judiciária
Scotland Police
Polizia di Stato
Guardia Civil
Policia
Polisen

Verejný a súkromný sektor::


Odmietnutie zodpovednosti webovej stránky