Partneri

Portál No More Ransom bol spustený v júli 2016 štyrmi zakladajúcimi partnermi:

Tohto bolo dosiahnuté vďaka veľkorysosti nasledovných partnerov, ktorí súhlasili s hosťovaním tohto zdroja:

Od spustenia webovej stránky sme prizvali nasledujúcich asociovaných partnerov, ktorí prispeli k vývoju nových unikátnych dešifrovacích nástrojov a dešifrovacích kľúčov:

Prizvali sme tiež niekoľko podporujúcich partnerov, ktorí láskavo ponúkli svoj čas a zdroje na propagáciu projektu No More Ransom na národnej a medzinárodnej úrovni:

Agentúry EÚ:

Orgány činné v trestnom konaní:

Verejný a súkromný sektor: