Nahlásenie trestného činu

Ak ste sa stali obeťou ransomwaru, kliknite na jeden z odkazov nižšie za účelom presmerovania na webovú stránku pre nahlásenie prípadu vo Vašej krajine. Nahlasovací mechanizmus sa môže líšiť v závislosti od krajiny. V krajinách, ktoré nemajú funkciu online hlásenia k dispozícii, sa odporúča podať trestné oznámenie na miestnej policajnej stanici.