Nahlásenie trestného činu

Ak ste sa stali obeťou ransomwaru, kliknite na jeden z odkazov nižšie za účelom presmerovania na webové stránky pre nahlásenie prípadu vo Vašej krajine. Nahlasovací mechanizmus sa môže líšiť v závislosti od krajiny. V krajinách, ktoré nemajú vytvorenú funkciu online hlásenia, odporúčame zájsť podať trestné oznámenie na miestnu policajnú stanicu.