Odmietnutie zodpovednosti webovej stránky

Táto webová stránka a jej obsah sú vyvíjané spoločne niekoľkými stranami. Poskytuje informácie širokej verejnosti a predovšetkým obetiam ransomwaru. Slúži ako rozhranie medzi obeťami a tvorcami nástrojov a riešení na odblokovanie a/alebo dešifrovanie súborov obetí. Mali by ste vedieť, že:

 • Webová stránka “No more ransom” obsahuje odkazy na iné webové stránky. Toto sú samostatné webové stránky, vyvinuté, kontrolované a udržiavané tvorcami nástrojov na odblokovanie alebo dešifrovanie ransomwaru. Kliknutím na odkaz a presmerovaním na samostatné webové stránky súhlasíte s podmienkami tejto (samostatnej) webovej stránky;
 • Zahrnutie externých odkazov na tejto webovej stránke neznamená implikáciu produktov alebo služieb v nich obsiahnutých;
 • Webová stránka “No more ransom” nie je používaná na zhromažďovanie Vašich osobných údajov. Za týmto účelom však možno použiť prepojené webové stránky. Zodpovednosť za spracovanie Vašich osobných údajov nesie strana, ktorej webová stránka patrí. Táto strana je tiež Vašim prvým kontaktným miestom;
 • Europol ako jeden z účastníkov projektu nemôže a nebude zhromažďovať, spracovávať alebo uchovávať Vaše osobné údaje;
 • Informácie a rady zverejnené na tejto webovej stránke sú poskytované iba na všeobecné informačné účely a nemali by sa považovať za odborné poradenstvo. Sú poskytované “tak ako sú” bez prispôsobenia konkrétnym situáciám. Neponúkame žiadne zaručené riešenie na odblokovanie a/alebo dešifrovanie Vašich súborov a nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za prípadné zlyhanie;
 • Všetky informácie týkajúce sa diagnostického softwaru a/alebo dešifrovacích nástrojov dostupných na webovej stránke “No more ransom” poskytuje vlastník nástroja, ktorý je tiež zodpovedný za úplnosť, presnosť a spoľahlivosť týchto informácií. V prípade otázok alebo informácií týkajúcich sa nástroja, kontaktuje prosím priamo stranu, ktorá nástroj vlastní;
 • Malware je rýchlo rastúcou oblasťou kriminality. Zatiaľ čo cieľom projektu „No more ransom“ je pomôcť jednotlivcom pri riešení problémov, rozhodnutie o tom, či použiť akýkoľvek diagnostický software alebo zobrazené nástroje, je na Vaše vlastné riziko. Malware je navrhnutý tak, aby spôsoboval maximálne prieniky a strany zapojené do prevádzky tejto webovej stránky nemôžu za žiadnych okolností prijať zodpovednosť za stratu dát alebo škody na majetku;
 • Strany nenesú zodpovednosť teraz ani do budúcnosti za dočasnú nedostupnosť webovej stránky spôsobenú technickými problémami mimo našu kontrolu;
 • Nasledujúce názvy a logá patria výhradne týmto subjektom a sú chránené podľa medzinárodného práva. Ich neoprávnené použitie je zakázané:
  • Europol názov a logo
  • názov EC3 a logo
  • “de Politie” názov a logo Holandskej polície
  • McAfee Ireland Limited and Logo (McAfee)
 • Táto webová stránka používa cookies: Google Analytics je jednoduchý a ľahko použiteľný nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok merať interakciu používateľov s obsahom webových stránok. Keď sa používateľ pohybuje medzi webovými stránkami, Google Analytics poskytuje vlastníkom webových stránok JavaScript tagy (knižnice) na zaznamenávanie informácií o stránke, ktorú si používateľ pozrel, napríklad adresu URL stránky. JavaScript knižnice služby Google Analytics používajú HTTP Cookies na „zapamätanie si“ toho, čo používateľ urobil na predchádzajúcich stránkach / pri interakciách s webovou stránkou. Google Analytics používa hlavne cookies prvej strany na hlásenie interakcií používateľov na webových stránkach zákazníkov služby Google Analytics. Tieto cookies sa používajú na ukladanie informácií, ktoré neumožňujú osobnú identifikáciu. Prehliadače nezdieľajú cookies prvej strany medzi doménami.
  Pre viac informácií prosím navštívte Pravidlá ochrany osobných údajov služby Google Analytics.