Pravidlá na poskytovanie dát

Pravidlá definujú postup pri poskytovaní informácií na webovej stránke “No more ransom” (ďalej len “webová stránka”).

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE! Predtým, ako nahráte akékoľvek údaje na webovú stránku, pozorne si prečítajte podmienky uvedené v týchto pravidlách. Ak nesúhlasíte so všetkými uvedenými podmienkami, dáta by ste na webovú stránku nemali nahrávať.

Webová stránka je navrhnutá na účely skenovania infikovaných súborov s cieľom určiť typ ransomwaru, ktorým ste napadnutí. Tento postup umožňuje kontrolu spojenú s preverením, či je k dispozícii riešenie. Za týmto účelom Vám webová stránka umožňuje nahrávať súbory na servery webovej stránky a expertom ich dovoľuje analyzovať za účelom určenia typu ransomwaru.

Nahratím objektu na skenovanie potvrdzujete, že ste zákonným vlastníkom nahraného objektu a že objekt nie je dôverný a neobsahuje dôverné informácie. Predložením objektu na skenovanie (vykonaním nahratia) udeľujete vlastníkovi webovej stránky nevýhradné a nekompenzované právo kopírovať, ukladať a odstraňovať nahratý objekt pre účely skenovania. Po dokončení skenovania sa nahratý objekt nerozbalí ani neodblokuje. Výsledky skenovania sa zobrazujú na webovej stránke po dokončení skenovania. Nahratý objekt sa zo servera webovej stránky odstráni okamžite po dokončení skenovania.

Dáta sa na webovú stránku odosielajú zabezpečeným kanálom.

Používanie webovej stránky na vytváranie dát alebo kódu navrhnutého na detekciu, blokovanie alebo odstránenie hrozieb, alebo na vytváranie škodlivých dát alebo kódu je zakázané.

Zasahovanie do fungovania webovej stránky alebo získavanie prístupu k službám webovej stránky obchádzaním štandardného rozhrania (pomocou nedokumentovaných funkcií) je zakázané. Používanie webovej stránky musí byť v súlade s právnymi požiadavkami vrátane platných regulačných aktov a pravidiel týkajúcich sa exportu a reexportu.