Partners

No More Ransom portalen startade juli 2016 av fyra grundande partners::

Det är tack vare följande partners generositet som gått med på att ta hand om lösningen:

Sedan starten av hemsidan har vi välkomnat följande associerade partners som bidragit till utvecklingen av nya unika dekrypteringsverktyg och dekrypteringsnycklar:

Vi har också välkomnat ett antal stödjande partners som vänligt erbjuder sin tid och sina resurser att hjälpa till och främja No More Ransom på både nationell och internationell nivå:

EU-myndigheter:

Rättsväsende:

Publika och privata organisationer: