Förebyggande åtgärder

Hur förhindrar man en ransomware attack?

Ransomware-infektioner inträffar på olika sätt, bland annat genom osäkra och bedrägliga webbsidor, nedladdning av mjukvara, och av skadliga bilagor. Vem som helst kan vara en måltavla – individer och företag av alla storlekar.

Lyckligtvis finns sätt för er att vara förberedda, samt att reducera sannolikheten för att ni ska finna er själva framför en låst laptop eller en krypterad fil. Ni kan signifikant reducera chanserna att infekteras genom att applicera steg med säkerhetsåtgärder och att vara vaksam online.

Följande riktlinjer hjälper er att vara alerta och vidhålla beredskap. Listan innehåller även steg med åtgärder för scenarion där era enheter eller system har infekterats.

Råd till vanliga användare
Mitigerande åtgärder för företag