Villkor

Denna hemsida och dess innehåll är utvecklat gemensamt av flera olika parter. Den ger information till allmänheten, och speciellt till de som fallit offer för ransomware. Den fungerar som en brygga mellan offer och leverantörer av verktyg och lösningar för att häva blockering och/eller dekryptera ett offers filer. Du behöver veta att:

 • “No More Ransom” hemsidan innehåller länkar till andra hemsidor. Dessa är separata hemsidor, utvecklade, kontrollerade och underhållna av den leverantör av det avblockerings eller dekrypteringsverktyg de tillhandahåller. Genom att klicka på en länk och navigera till en separat hemsida måste du godkänna de villkor och bestämmelser för den (separata) hemsidan;
 • Inkluderandet av externa länkar på den här hemsidan är inte ett godkännande av produkterna eller tjänsterna inkluderade i dom;
 • “No More Ransom” hemsidan används inte för att samla in din personliga data. Däremot, länkade hemsidor kan användas i ett sådant syfte. Ansvaret för processeringen av din personliga data ligger på den part som hemsidan hör till. Den parten är också din primära kontakt i detta ärende;
 • Europol – som en av deltagarna i projektet – kan inte och kommer inte samla in, processera eller spara dina personliga data;
 • Den information och råd som finns publicerade på den här hemsidan är enbart erbjudna för generell information och skall inte betraktas som professionella råd. Det är givet ”i befintligt skick”, utan att vara skräddarsytt för individuella situationer. Vi erbjuder inga garanterade lösningar för avblockeringen och/eller dekrypteringen av dina filer och kan inte acceptera eller godkänna något ansvar att göra så;
 • All information gällande diagnostisk mjukvara och/eller dekrypteringsverktyg tillgängliga på “No More Ransom” hemsidan är levererad av användaren av verktyget, som också är ansvarig och skyldig för dess helhet, exakthet och pålitlighet gällande informationen. I de fall som det finns frågor eller tveksamheter gällande verktyget eller information gällande verktyget, vänligen kontakta parten som äger verktyget direkt;
 • Skadlig kod är ett snabbt förändrande område av brottslighet. Medan ”No More Ransom” projektet siktar på att assistera individer som upplever problem, så är det på egen risk som man använder diagnostikmjukvara eller beskrivningsverktyg. Skadlig kod är utformad att orsaka maximalt avbrott och partnerna involverade i att sätta upp hemsidan kan inte under några omständigheter acceptera ansvar för något förlust av data eller skada på egendom;
 • Parterna tar inget ansvar för, och kommer inte vara ansvariga för ifall hemsidan tillfälligt är otillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll;
 • Följande namn och logos tillhör exklusivt till en av parterna och är skyddade under internationell lag. Deras obehöriga användande är förbjudet:
  • Europol namn och logo
  • namn och logo för EC3
  • Nederländernas polis namn och logo
  • McAfee Ireland Limited och logo (McAfee)
 • Denna webbplats använder cookies: Google Analytics är ett enkelt, lättanvänt verktyg som hjälper webbplatsägare att mäta hur användare interagerar med webbplatsinnehåll. När en användare navigerar mellan webbsidor ger Google Analytics webbplatsägare JavaScript-taggar (bibliotek) för att registrera information om den sida en användare har sett, till exempel sidans URL. Google Analytics JavaScript-bibliotek använder HTTP-kakor för att "komma ihåg" vad en användare har gjort på tidigare sidor / interaktioner med webbplatsen. Google Analytics använder huvudsakligen förstapartscookies för att rapportera om användarinteraktioner på Google Analytics-kundernas webbplatser. Dessa cookies används för att lagra icke-personligt identifierbar information. Webbläsare delar inte förstapartscookies över domäner.
  För mer information, vänligen besök Google Analytics Privacy Policy.