Villkor

Denna hemsida och dess innehåll är utvecklat gemensamt av flera olika parter. Den ger information till allmänheten, och speciellt till de som fallit offer för ransomware. Den fungerar som en brygga mellan offer och leverantörer av verktyg och lösningar för att häva blockering och/eller dekryptera ett offers filer. Du behöver veta att: