REGLERING FÖR DATAUPPLADDNING

Regleringen definierar proceduren av att ge och/eller ladda upp information till hemsidan ”No more ransom” (hädanefter ”Hemsidan”).

VÄNLIGEN NOTERA! Innan du laddar upp någon data till Hemsidan, läs noga igenom villkoren som anges i denna reglering. Om du inte accepterar alla villkoren bör du inte ladda upp data till Hemsidan.

Hemsidan är designad att skanna infekterade filer för att försöka identifiera vilken typ av ransomware som du blivit angripen av. Detta kommer möjliggöra en kontroll för att se om det finns en lösning. För detta syfte låter Hemsidan dig att ladda upp filer in i Hemsidans servrar för att utföra skanningen och låta experter analysera skanningsresultaten för att identifiera vilken typ av ransomware det gäller.

Genom att ladda upp ett objekt för skanning accepterar du och styrker att du är rättmätig ägare av det uppladdade objektet och att objektet inte är konfidentiellt och att det inte innehåller konfidentiell information. Genom att presentera ett objekt för skanning (genom att ladda upp objektet) beviljar du ägaren av hemsidan icke-exklusiv och utan kompensation rätt att kopiera, lagra, och ta bort det uppladdade objektet för skanningsändamål. Det uppladdade objektet är inte okomprimerat eller oblockerat efter att skanningen är klar. Resultatet av skanningen visas på Hemsidan efter att skanningen är klar. Det uppladdade objektet tas bort från Hemsidans servrar direkt efter att skanningen är klar.

Data skickas till Hemsidan över en säker förbindelse.

Användande av Hemsidan för att skapa data eller kod designad att upptäcka, blockera, eller motstå hot, eller att skapa skadlig data eller kod är förbjudet.

Att påverka drift eller funktion av Hemsidan eller att få åtkomst till Hemsidans tjänster genom att kringgå standardgränssnittet (användande av odokumenterade funktioner) är förbjudet. Användande av Hemsidan måste vara förenligt med legala krav, inklusive applicerbara regleringar, förordningar och regler gällande utförsel och införsel.