ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน (โปรเจ็ก)

การบังคับใช้กฏหมายและความมั่นคงปลอดภัยทางไอทีได้ร่วมมือกันเพื่อป้องกันเหตุร้านจากแรนซั่มแวร์

โน มอร์ แรนซั่มแวร์ เว็บไซต์เป็นหน่วยงานหนึ่งเกี่ยวอาชญากรรมไซเบอร์ที่ป้องกันและปราบปรามเหตุการณ์จากแรนซั่มแวร์ประเทศเนเทอร์แลนด์ หรือเรียกว่า ยูโรโป ศูนย์ปราบปรามอาชญกรรมทางไซเบอร์ Kaspersky และและอิเทลด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้วยเป้าหมายที่ช่วยเหลือเหยื่อจากแรนซั่มแวร์โดยปราศจากการเสียค่าไถ่

จะเป็นการง่ายกว่าที่จะหลีกเลี่ยงภัยคุกคามมากกว่าที่จะต่อกรด้วยเมื่อระบบถูกทำให้ติดแรนซั่มแวร์ไปแล้ว โครงการนี้มุ่งเน้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานเกี่ยวกับแรนซัมแวร์มีหลักการทำงานอย่างไรและมีวิธีการป้องกันอย่างไรเพื่อป้องกันการต่อมัลแวร์ตัวนี้ โดยมีหลายกลุ่มที่สนับสนุนโครงการนี้เพื่อผลลัพธู์ที่ดีกว่าโดยเปิดให้ทั้งเอกชนและองค์กรอิสระเข้าร่วมด้วย