คริปโต เชอรีฟ

เพื่อช่วยเหลือระบุชนิดของแรนซั่มแวร์ที่กระทบกับเครื่องมือของคุณ กรุณาใส่ข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เราสามารถหาโซลูชั่นที่เหมาะสม ถ้ามี เราจะแสดงลิงค์เพื่อใช้ในการดาวน์โหลดโซลูชั่นที่ใช้ในการถอดรหัส
* ในการส่งไฟล์เพื่อทำการสแกน ฉันได้รับทราบถึงข้อห้ามข้อกำหนดในเอกสารที่นำเสนอไว้แล้ว

การอัพโหลดไฟล์เข้ารหัสที่นี่ (ขนาดไม่น้อยกว่า 1 Mb)

เลือกไฟล์อันดับที่ 1 จากเครื่องคอมพิวเตอร์
เลือกไฟล์อันดับที่ 2 จากเครื่องคอมพิวเตอร์

ใส่อีเมล์หรือเว็บไซต์ที่พบ ที่เป็นความต้องการหรือเงื่อนไขในการปลดล๊อกของรันซั่มแวร์ (ควรใส่ให้ครบถ้วนถูกต้อง)

หรือไฟล์ (.txt/ .html) ที่แรนซัมแวร์ได้ทิ้งไว้ทั้งหมดของอาญกรทางไซเบอร์