คู่ค้า

โน มอร์ แรนซั่มแวร์ ถูก่อตั้งในเดือน กรกฏาคม ปี 2016 โดย 4 พารท์เนอร์

ขอขอบคุณพารท์เนอร์ทั้งสี่ที่เสียสละทรัพยากรเพื่อให้เกิดเว็บไซต์นี้

เมื่อเริ่มก่อตั้งเว็บไซต์ พารท์เนอร์ได้เสียสละเพื่อพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการถอดรหัสและคีย์ไว้ในตัวเดียวกัน

เรามีความยินดีพารท์เนอร์จำนวนมากเพื่อสนับสนุน โน มอร์ แรนซั่มแวร์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

ตัวแทน อียู:

ตัวแทนฝ่ายผู้บังคับใช้กฎหมาย:

Interpol
GCCPOL
CIB
Scotland Police
New Zealand police
Polisen
Guardia Civil
Policia
Polizia di Stato
Estonia
Polícia Judiciária
Cyprus

องค์กรสาธารณะและส่วนบุคคล: