Партньори

Порталът No More Ransom бе стартиран през юли 2016 от четири партньори-основатели:

Той стана факт благодарение на щедростта на следните партньори, които приеха да поддържат този ресурс:

От стартирането на уебсайта, към нас се присъединиха следните асоциирани партньори, които допринесоха за развитието на нови и уникални инструменти и декриптиращи ключове:

Приветствахме също множество поддържащи партньори, които любезно посветиха личното си време и ресурси, за да помогнат за популяризирането на No More Ransom на национално и международно ниво:

Европейски агенции:

Правоприлагащи структури:

Партньори от публичния и частния сектор: