Декларация за освобождаване от отговорност на уебсайт

Предвид това, че е много по-лесно да се избегне заплахата, отколкото да се пребори, след като веднъж системата бъде заразена, проектът също цели да образова потребителите относно това, как работи ransomware и какви контрамерки могат да се предприемат, за да се предотврати ефикасно заразяването. Колкото повече страни поддържат този проект, толкова по-добри резултати могат да се очакват. Инициативата е отворена към други страни от публичния и частния сектор: