Crypto Sheriff

За да ни помогнете да определим какъв тип ransomware е засегнал вашето устройство, моля попълнете формата отдолу. Това ще ни позволи да проверим дали има налично решение. Ако има такова, ще ви предоставим връзка за свалянето му.
* Като изпращам файлове за сканиране, приемам настоящия РЕГЛАМЕНТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДАННИ.

Качете криптираните файлове тук (размерът не може да надхвърля 1 MB)

Изберете първия файл от PC
Изберете втория файл от PC

Впишете отдолу всеки имейл, адрес на уебсайт, onion и/или bitcoin адрес, който виждате в ИСКАНЕ НА ОТКУП. Бележка: бъдете изключително точни при спелуването.

Или файла (.txt или .html) с бележката за откупа, оставена от престъпниците