Crypto Sheriff

За да ни помогнете да определим какъв тип Ransomware е засегнал вашето устройство, моля попълнете формата по-долу. Това ще ни позволи да проверим дали разполагаме с решение на проблема. Ако разполагаме с такова, ще ви предоставим връзка за свалянето му.

Като изпращам файлове за сканиране, приемам настоящия РЕГЛАМЕНТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДАННИ.

Качете криптираните файлове тук (размерът не може да надхвърля 1 MB)