РЕГЛАМЕНТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДАННИ

Регламентът дефинира процедурата на осигуряване на данни на уебсайта “No more ransom” (по-долу "Уебсайта”).

ВНИМАНИЕ! Преди да качите каквито и да е данни на Уебсайта, внимателно прегледайте условията определени в този регламент. Ако не приемате всички условия, не би следвало да качвате данни на Уебсайта.

Уебсайтът е предвиден да сканира инфектираните файлове с цел да определи типа на софтуера за изнудване (по-долу ransomware), с който сте атакувани. Това ще позволи проверка, свързана с потенциално налично решение. За тази цел, Уебсайтът ви позволява да качвате файлове на сървърите на Уебсайта, с цел изпълняване на сканирания и позволява на експертите ги анализират, за да определят типа ransomware.

Като качвате обект за сканиране, потвърждавате, че сте законният собственик на качения обект, и че този обект не е конфиденциален и не съдържа конфиденциална информация. Като предоставяте обект за сканиране (извършвайки качване), вие давате на собственика на уебсайта неизключително и некомпенсирано право да копира, съхранява и изтрива качения обект според целите на сканирането. Каченият обект не се разархивира или деблокира след приключване на сканирането. Резултатите от сканирането се показват на определената за целта страница на Уебсайта. Каченият обект се изтрива от сървърите на Уебсайта незабавно след приключване на процеса на сканиране.

Данните се изпращат на собственика на Уебсайта посредством защитен канал.

Използването на Уебсайта за създаване на данни или код за засичане, блокиране или отстраняване на заплахи, или за генериране на данни или код е забранено.

Намесата в оперирането на Уебсайта или придобиването на достъп до услугите на същия посредством заобикаляне на ограниченията на стандартния интерфейс (с помощта на недокументирани опции и функции) е забранено. Използването на Уебсайта трябва да бъде съобразено с правните изисквания, включително приложимите нормативни актове и правила касаещи износа и реизноса.