Инструменти за декриптиране

ВАЖНО! Преди да свалите и стартирате решението, внимателно прочете ръководството за употреба. Уверете се, че първо сте премахнали зловредния софтуер от системата си, в противен случай то периодично ще заключва системата ви или ще криптира файловете ви. Всяко надеждно антивирусно решение може да направи това за вас.