Rakan kongsi

Portal No More Ransom telah dilancarkan pada bulan Julai 2016 oleh empat orang Rakan Kongsi Pengasas:

Portal itu ditubuhkan atas kemurahan hati Rakan Kongsi Berikut yang telah bersetuju untuk mengehoskan sumber ini:

Sejak pelancaran laman web ini, kami telah mengalu-alukan Rakan Kongsi Bersekutu berikut yang telah menyumbang kepada pembangunan alatan penyahsulitan dan kunci penyahsulitan unik yang baharu.

Kami juga mengalu-alukan beberapa Rakan Kongsi Sokongan yang dengan telah sudi menawarkan masa dan sumber mereka untuk mempromosikan No More Ransom pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa:

Agensi EU:

Agensi penguatkuasaan undang-undang:

Entiti awam dan swasta: