Penafian laman web.

Laman web ini dan kandungannya dibangunkan secara bersama oleh beberapa pihak. Ia menyediakan maklumat kepada orang awam, dan terutama sekali kepada mangsa, tentang perisian tebusan.  Ia bertindak sebagai antara muka antara mangsa dan pembekal alatan dan penyelesaian untuk menyahsekat dan/atau menyahsulitkan fail-fail mangsa. Anda perlu tahu bahawa: