PERATURAN TENTANG PEMBERIAN DATA

Peraturan ini menentukan prosedur tentang memberikan maklumat ke laman web “No more ransom” (“Laman web” lain).

HARAP MAKLUM! Sebelum anda memuat naik sebarang data ke dalam Laman web, baca dengan teliti syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan ini. Jika anda tidak menerima kesemua syaratnya, anda tidak sekali-kali patut memuat naik data ke Laman web.

Laman web direka khusus untuk mengimbas fail yang dijangkiti untuk menentukan jenis perisian tebusan yang telah menyerang fail anda. Ini akan membolehkan pemeriksaan yang disambungkan untuk memastikan sama ada terdapat penyelesaian yang tersedia. Untuk tujuan ini, Laman web membolehkan anda untuk memuat naik fail ke pelayan Laman web bagi menjalankan pengimbasan dan membolehkan pakar untuk menganalisis fail tersebut bagi menentukan jenis perisian tebusan.

Dengan memuat naik objek untuk pengimbasan, anda mengesahkan bahawa anda adalah pemilik sah objek yang dimuat naik dan bahawa objek tersebut tidak sulit dan tidak mengandungi maklumat sulit. Dengan memberikan objek untuk pengimbasan (menjalankan muat naik), anda memberi pemilik web tersebut hak bukan eksklusif dan tidak terpampas untuk menyalin, menyimpan, dan memadamkan objek yang dimuat naik untuk tujuan pengimbasan. Objek yang dimuat naik tidak dinyahpadatkan atau dinyahsekat selepas pengimbasan telah selesai. Keputusan pengimbasan dipaparkan pada halaman Laman web untuk pengimbasan yang telah selesai. Objek yang dimuat naik dipadamkan daripada pelayan Laman web dengan serta-merta selepas pengimbasan selesai dijalankan.

Data dihantar ke Laman web melalui saluran yang selamat.

Penggunaan Laman web untuk membuat data atau kod yang direka khusus untuk mengesan, menyekat, atau menyahjangkit ancaman, atau untuk menghasilkan data atau data berniat jahat adalah dilarang.

Tindakan mengganggu operasi Laman web atau memperoleh akses kepada perkhidmatan Laman web dengan memintasi antara muka standard (menggunakan ciri yang tidak didokumenkan) adalah dilarang. Penggunaan Laman web mesti mematuhi keperluan sah, termasuk akta kawal selia dan peraturan yang berkuat kuasa berkenaan dengan pengeksportan dan pengeksportan semula.