Partnerler

No More Ransom portalının açılışı Temmuz 2016'da dört kurucu partner tarafından yapılmıştır:

Bu kaynağı barındırmayı kabul eden Aşağıdaki Partnerlerin cömertliği sayesinde yapıldı:

Websitesinin açılışından bu yana, yeni ve benzersiz şifre çözme araçlarının ve anahtarlarının geliştirilmesine katkıda bulunan aşağıdaki Sorumlu Partnerlerimizi memnuniyetle aramıza kattık:

Ayrıca, ulusal ve uluslararası düzeyde No More Ransom'u tanıtmaya yardımcı olmak amacıyla zamanlarını ve kaynaklarını içtenlikle paylaşan bir dizi Destek Ortağını da memnuniyetle aramıza kattık:

AB ajansları:

Kolluk Kuvvetleri Teşkilatları:

Kamu ve Sektör Kuruluşları: