درباره پروژه

نیروهای پلیس و شرکت‌های امنیتی حوزه فناوری اطلاعات با هم متحد شده اند تا کسب و کارهای سایبری مجرمانه مرتبط با باج افزارها را مختل کنند.

وب سایت "No More Ransom" یک اقدام ابتکاری از سوی واحد جرایم فناوری های پیشرفته پلیس هلند، مرکز جرایم سایبری اتحادیه اروپا یوروپل، Kaspersky و McAfee- با هدف کمک به قربانیان باج افزارها در بازیابی داده‌های رمزشده ‌آنها بدون هیچگونه پرداختی به مجرمان می‌باشد.

زمانیکه سیستم مورد حمله واقع می‌شود، از آنجایی که پیشگیری از این تهدید بسیار آسان‌تر از مبارزه با آن است ، هدف این پروژه، آموزش کاربران درباره نحوه کار باج افزارها و همچنین اقدامات متقابل برای پیشگیری موثر از آلودگی می‌باشد. هر چقدر نهادها و سازمان‌های بیشتری از این پروژه حمایت کنند می توان به نتایج بهتری دست یافت. این ابتکار قابلیت پذیرش سایر نهاد های خصوصی و دولتی را جهت پیوستن به آن دارد.