درباره پروژه

نیروهای پلیس و انتظامی و شرکت‌های امنیتی حوزه فناوری اطلاعات با هم همکاری می‌کنند تا کسب و کارهای سایبری مجرمانه توام با ارتباطات باج افزاری را مختل کنند.

وب سایت "No More Ransom" ابتکاری از سوی واحد جرایم پیشرفته پلیس هلند، مرکز جرایم سایبری اتحادیه اروپا و دو شرکت امنیت سایبری- آزمایشگاه کسپراسکی و McAfee- با هدف کمک به قربانیان باج افزارها در بازیابی داده‌های رمزشده ‌آنها بدون پرداخت هیچگونه پولی به مجرمان می‌باشد.

زمانیکه سیستم مورد حمله واقع می‌شود از آنجایی که پیشگیری از این تهدید بسیار آسان‌تر از مبارزه با آن است ، هدف این پروژه، آموزش کاربران درباره نحوه کار باج افزارها و همچنین اقدامات متقابل برای پیشگیری موثر از آلودگی می‌باشد. هر چقدر نهادها و سازمان‌های بیشتری از این پروژه حمایت کنند به نتایج بهتری می‌توان دست یافت. این ابتکار برای سایر بخش‌های خصوصی و دولتی دایر است.