شرکا و همکاران

پرتال No More Ransom در جولای 2016 توسط چهار نهاد موسس راه اندازی شد:

این کار به لطف شرکای زیر انجام شد که با میزبانی این منابع موافقت کردند:

از زمان راه اندازی این وب‌سایت، ما از شرکای همکار زیر که در توسعه ابزارها و کلیدهای رمزگشایی یکتای جدید مشارکت داشتند، استقبال کردیم:

همچنین از تعدادی از شرکای پشتیبان که صمیمانه زمان و منابع خود را در اختیار ما قرار دادند تا به ارتقاء No More Ransom در سطح ملی و بین المللی کمک کنند، استقبال کردیم:

سازمان‌های اروپایی:

نیروهای پلیس:

نهادهای دولتی و خصوصی: