ابزارهای رمزگشایی

نکته مهم! قبل از دانلود و استفاده از ابزار، راهنمای آن را مطالعه کنید. مطمئن شوید که در ابتدا بدافزار را از سیستم خود حذف نموده اید در غیر این صورت سیستم‌ شما به طور مکرر قفل شده یا فایل‌هایتان رمزگذاری می‌گردد. هر آنتی ویروس قابل اعتمادی می‌تواند این کار را برای شما انجام دهد.