نکته پیشگیرانه

چگونه از یک حمله باج افزاری پیشگیری کنیم؟

آلودگی های باج افزاری به روش گوناگونی همچون وبسایت های ناامن و کلاهبرداری، دانلودهای نرم افزای و پیوست های مخرب رخ می دهند. هر کسی می تواند یک هدف باشد - اشخاص و شرکت ها در تمام اندازه ها.

خوشبختانه راه هایی برای شما وجود دارند تا آماده شده و احتمال این که در برابر یک لپ تاپ قفل شده یا فایل رمز شده قرار بگیرید را کاهش دهید. شما می توانید با اعمال گام های امنیتی و مراقبت آنلاین، شانس های آلوده شدن را به طرز چشمگیری کاهش دهید.

راهنمایی های زیر به شما کمک کرده هوشیار و آماده باشید. اگر دستگاه یا سیستمتان آلوده شود، این فهرست شامل گام هایی نیز است.

پیشنهاد برای کاربران عادی
گام هایی برای کاهش آن برای کسب و کارها