گزارش یک جرم

اگر قربانی باج افزار شدید، بر روی یکی از لینک‌های زیر کلیک کنید تا به وب‌سایت گزارش‌دهیِ کشور خود هدایت شوید. مکانیزم‌های گزارش‌دهی از کشوری به کشور دیگر متفاوتند. در کشورهایی که گزینه اختصاصی آنلاین ندارند، توصیه می‌شود برای تنظیم شکایت خود به اداره پلیس مراجعه کنید.